Publicerad den Lämna en kommentar

Chat-tillägg i WordPress

Vad finns det för chat-tillägg?

Det finns många olika typer av chat-tillägg till WordPress som erbjuder olika funktioner och prissättningar. Här är några vanliga typer:

 • Live chat-tillägg: Dessa tillägg låter besökare på din webbplats kommunicera direkt med dig eller ditt team i realtid. Funktioner kan inkludera automatiska meddelanden, besökarövervakning och arkivering av chatthistorik.
 • Chatbot-tillägg: Dessa tillägg använder AI för att skapa virtuella assistenter som kan svara på vanliga frågor och hjälpa besökare att navigera på webbplatsen. De kan integreras med olika chattplattformar och ha olika grad av anpassningsbarhet och komplexitet.
 • Formulärbaserade chattillägg: Dessa tillägg låter besökare inleda en chattkonversation genom att fylla i ett formulär på din webbplats. De kan vara användbara för att samla in leads eller svara på specifika frågor.
 • När det gäller pris och funktionalitet varierar det mycket mellan olika tillägg. Gratisalternativ erbjuder ofta grundläggande funktioner medan premiumtillägg kan ha avancerade funktioner, bättre support och mer anpassningsmöjligheter. Prissättningen kan vara en engångsavgift eller en prenumeration och kan baseras på faktorer som antalet agenter eller antalet webbplatser som tillägget kan användas på.

Det är viktigt att noggrant granska funktionerna och prissättningen för olika tillägg för att hitta det som bäst passar dina behov och budget. Dessutom kan det vara bra att läsa recensioner och kontrollera användarfeedback för att få en bättre förståelse för tilläggets prestanda och tillförlitlighet.

Vad skiljer olika chat-tillägg åt?

Även om chatbot-tillägg vanligtvis är utformade för att vara relativt självständiga, kräver de normalt sett att det görs en del inställningar och konfigurationer för att anpassa dem efter dina specifika behov och önskemål, exempelvis:

 • Språkinställningar: Du kan behöva ställa in vilka språk din chatbot ska kunna förstå och vilka språk den ska kunna kommunicera på.
 • FAQ och svar: Du kan behöva lägga till vanliga frågor och svar som chatboten ska kunna använda för att svara på besökarnas frågor.
 • Anpassning av utseende: Du kan behöva anpassa chatbotens utseende så att den passar din webbplats design och varumärkesidentitet.
 • Integrationer: Om du vill att chatboten ska kunna svara på mer komplexa frågor eller utföra åtgärder på din webbplats, kan du behöva integrera den med andra system eller tjänster.
 • Träning av AI: Vissa avancerade chatbot-tillägg använder maskininlärning och AI för att förbättra sina svar över tid. Du kan behöva ge feedback och träna chatboten för att förbättra dess prestanda.

Att tänka på vid val av chat-tillägg

Vad behöver man  tänka på vid val av chatfunktion då? Några punkter kan du se här nedan:

 • Kompatibilitet med WordPress: Se till att chattapplikationen är kompatibel med WordPress-plattformen och kan integreras smidigt utan att orsaka konflikter med andra plugins eller teman.
 • Anpassningsmöjligheter: Välj en chattapplikation som ger dig möjlighet att anpassa utseendet och känslan för att matcha din webbplatsdesign och varumärkesidentitet.
 • Responsiv design: Säkerställ att chattfönstret är responsivt och fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar, inklusive mobila enheter.
 • Kundsupport och dokumentation: Kontrollera tillgängligheten av kundsupport och användbarheten hos dokumentationen för att lösa eventuella problem eller frågor som kan uppstå under integrationsprocessen.
 • Funktioner och funktionalitet: Utvärdera vilka funktioner och funktionaliteter som krävs för din specifika användning, till exempel realtidsmeddelanden, filöverföring, automatiserade svar etc.
 • Integrationsmöjligheter: Överväg vilka integrationsmöjligheter som erbjuds med andra verktyg och plattformar som du använder, till exempel CRM-system eller e-postmarknadsföringsverktyg.
 • Säkerhetsfunktioner: Säkerställ att chattapplikationen erbjuder tillräckliga säkerhetsfunktioner för att skydda användarinformation och kommunikation mot potentiella hot och intrång.
 • Prestanda och hastighet: Undersök hur chattapplikationen påverkar webbplatsens prestanda och laddningstid för att säkerställa en smidig användarupplevelse för besökare.
 • Analytik och rapportering: Kontrollera om chattapplikationen erbjuder analysverktyg och rapporteringsfunktioner för att mäta och utvärdera chattaktivitet och användarbeteende.
 • Kostnad och prissättning: Jämför kostnaden och prissättningsmodellen för olika chattapplikationer för att hitta en som passar din budget och erbjuder bäst värde för pengarna.
 • Språkstöd: Om din webbplats riktar sig till en internationell publik, se till att chattapplikationen erbjuder flerspråkigt stöd för att kommunicera effektivt med besökare från olika geografiska regioner.
 • Automatiserade svar och botar: Om du vill automatisera vissa chattinteraktioner, se till att chattapplikationen har stöd för botar och möjlighet att skapa automatiserade svar baserat på fördefinierade triggers eller frågor.
 • Datalagring och efterlevnad av lagar: Granska vilka åtgärder chattapplikationen vidtar för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler för dataskydd, särskilt om du samlar in och lagrar känslig användarinformation.
 • Uppdateringar och underhåll: Kontrollera chattapplikationens uppdateringsfrekvens och företagets historia när det gäller att tillhandahålla regelbundna uppdateringar och underhåll för att säkerställa fortsatt funktionalitet och säkerhet.
 • Referenser och recensioner: Sök efter recensioner och referenser från andra användare eller experter inom branschen för att få insikt i chattapplikationens pålitlighet, prestanda och användarupplevelse.
Publicerad den Lämna en kommentar

WooCommerce – Individuell inlämningsuppgift


Ett av de huvudsakliga målen med kursen är att öka förståelsen kring hur man som företag skall agera online för att möta konsumenten på bästa sätt. Vi vill nu att ni gör detta i så hög utsträckning som möjligt på era egna webbplatser. Samtidigt är det självfallet viktigt att ni som webbplatsägare har god koll på hur besökare rör sig på webbplatsen och hur de agerar. Nedan finner ni ett antal punkter som er respektive webbplats skall uppfylla. Flera av dessa har vi gjort redan under kursens gång, men de finns med här ändå, då de anses centrala för att webbplatsen skall hålla en god standard.

Resultatet skall presenteras punktvis på din egna webbplats på ett separat inlägg på din webbplats som skall finnas på sökvägen https://nnnn.webmastern.nu/uppgift/, där nnnn representerar din subdomäns namn.

Jag vill genomgående se beskrivande svar på hur ni gått tillväga för att uppfylla kraven. Ibland kan det passa bra med en länk till den sida som visar där uppgiften lösts, medan det på andra frågor kan krävas både skärmdumpar och beskrivande text som visar på vad som gjorts eller något som visar på resultatet.

Krävs någon annan form av dokumentation så står det under respektive uppgift. I övrigt är internet en bra källa till att hitta lösningar på problem, så glöm inte att Googla före ni frågar.

Lycka till!

 

Uppgifter

 1. Val av tema

Vad har du för tema på din webbplats och vad behöver normalt sett övervägas vid val av tema? Utveckla varför du valt ditt tema om du inte gått på rekommenderat tema.

 1. Installation av Google Tag Manager och Google Analytics

Hur har du gått tillväga vid installation av Google Analytics? Fungerar mätningen som det skall? (visa gärna med skärmdumpar)

 1. Målmätning enligt digital mätplan
  I kursen Digital Marknadsföring skapade du en digital mätplan. Är den mätplanen fortfarande aktuell, eller är det något som tillkommit/fallit ifrån? Använd dig av mätplanen som grund och se till att få dina målmätningar på plats. Jag vill här se att du mäter och följer upp de KPI:er som du tänkt dig, plus att mätningen fungerar. 
 1. Uppföljning kring e-handelsspårning
  Visa att det går att köpa och att e-handelsspårningen fungerar.
 1. Hur har du utformat webbplatsens startsida och varför?
 1. Utvalda produkter (bästsäljare eller kanske de med bäst marginal) skall lyftas fram på startsidan. Där bör även finnas usp:ar och en säljande beskrivning av företaget/verksamheten. Hur har du resonerat här? 
 1. Hur har du lagt upp webbplatsens meny, struktur och navigering?
  Beskriv hur du lagt upp dessa delar. Följer det hela en logisk struktur?
 1. Det skall finnas statiska undersidor som tydligt beskriver ”Om oss”, ”Kontakt”, plus de leveransvillkor och köpvillkor som gäller. Även frakt och returer bör beröras i samband med detta.
  Beskriv här även varför du valt just de villkor som du valt.
 1. Vilka kontaktformulär har du på webbplatsen och vad har de för syften? Det skall finnas minst ett kontaktformulär på webbplatsen. 
 1. I vilket sammanhang har du använt dig av shortcodes? Det skall finnas minst ett användande av shortcode på webbplatsen. 
 1. Hur har du utformat Webbplatsens footer och varför?
 1. Vilka åtgärder har du vidtagit för att det tydligt skall framkomma att det är en demobutik och att det faktiskt inte går att handla ”på riktigt”? 
 1. I vilken utsträckning och hur har du arbetat med WooCommerce på webbplatsen?
  Det skall finnas produkter i någon form att köpa på webbplatsen. Produkterna skall vara minst tio till antalet och antalet kategorier minst tre. Beskriv vad du gjort och hur du gått tillväga. Undantag till detta kan finnas om det främst är tjänster som erbjuds, stäm av med Daniel om så är fallet.
 1. Vilka produkttyper har du arbetat med och varför?
  Här handlar det alltså om enkel/grupperad/variabel/nedladdningsbar/etc. Visa på exempel. 
 1. Hur har du sökmotoroptimerat din webbplats?
  Vilka åtgärder har du vidtagit och vad har du fått för resultat? Knyt också gärna an till den sökordsanalys som du gjorde i kursen Digital Marknadsföring. 
 1. Visa på exempel från Google Search Console på sökfraser som du tagit position och eventuellt även drivit trafik på. 
 1. Hur många indexerade sidor har din webbplats och hur väl stämmer det överens med antalet publicerade? Vad beror eventuell skillnad på?
 1. För att undvika att borttagna sidor indexeras felaktigt, så bör webbplatsägare arbeta med så kallade redirects. Visa på ett par sidor där du gjort detta genom att länka till dessa. 
 1. Det skall gå att prenumerera på nyhetsbrev, alternativt att anmäla sig till kundklubb.
  Även i dessa fall är spårning i Google Analytics att rekommendera, men inget måste. 
 1. Skapa en kampanjsida med Påsk-erbjudande.
  Denna kampanjsida skall vara skapat med hjälp av Elementor och innehålla följande delar:
 • En textruta med bakgrundsfärg
 • Produktbild och text
 • Länk till produkten
 • Produkten ska ha ett nedsatt pris till 2024-04-01

  Beskriv ditt resonemang kring sidan och länka till den i ditt svar.

 1. Skicka ett mailutskick med ett speciellt Påskerbjudande till de som prenumererar på nyhetsbrevet eller är med i kundklubben. Lägg först till mailadressen student@highendmedia.se i mailgruppen. Missa inte att utm-tagga kampanjlänken så att den sedan kan följas upp i Google Analytics.
 1. Vilka automail skickas från din webbplats i samband med olika händelser?
  Beskriv och visa på exempel. 
 1. Kunder vill ofta få snabba svar på korta frågor, visa på implementerad chatfunktion och hur den är anpassad för att den passa in i webbplatsens design.
 1. Vad har du implementerat för kopplingar till företagets sociala medier?
  Beskriv och visa på exempel. 
 1. Hur har du arbetat med Cookie-hantering och integritetspolicy? 
 1. Vilka andra åtgärder har du vidtagit för att skapa en säker webbplats?
 1. Hur har du arbetat med att optimera bilder för webben?
  Beskriv och visa på exempel.
 1. Visa på exempel på designdelar som du anpassat med hjälp av Elementor. 
 1. Vilka tillägg har du använt och varför? Komplett lista önskas. 
 1. Google har ett flertal verktyg för att kontrollera Page Speed och mobilvänlighet. Testa verktygen nedan och kommentera resultatet. I de fall du kan göra förbättringar, gör även dessa för att visa på före/efter.
  https://pagespeed.web.dev/ 
 1. Vid en teknisk validering av din webbplats, finns det några andra brister som du identifierat? Vilka av dessa har du i så fall åtgärdat och vilka kvarstår att arbeta vidare med? 
 1. Vilka andra åtgärder har du vidtagit för att skapa en snygg, inspirerande och effektiv webbplats som på bästa sätt levererar utifrån din affärsidé?
  Presentera resultat i text och bild.
Publicerad den Lämna en kommentar

Inför morgondagen

Hej,
Jag hoppas att ni har haft två bra dagar där ni ägnat en hel del tid till att utforska WordPress och därigenom lärt känna verktyget lite bättre. Jag har inte hunnit kolla era sidor sedan igår morse, så jag vet inte hur det gått för er mer än att jag fått lite frågor.

Imorgon ska vi gå vidare med webbplatserna genom att till en början göra dem lite säkrare, detta dels genom att få SSL på plats (uppladdad pdf visar exakt hur) och dessutom genom att installera ett tillägg som heter WordFence, https://sv.wordpress.org/plugins/wordfence/. Webbplatserna RidersChoise och LetsGetFit har redan SSL på plats. WordFence är ett tillägg som vi lägger till för att förbättra säkerheten och förhindra att sidan blir hackad.

Vi ska också skapa ett så kallat Child Theme, detta för att förhindra att uppdateringar av temat Storefront förstör webbplatserna designmässigt.

Efter att vi klarat av dessa delar så ska vi ge oss in på WooCommerce. Hur långt vi kommer där återstår att se, men förhoppningsvis ska vi komma såpass långt så att ni kan börja hantera produkter och produktkategorier i webbplatsen efter det.

Ha en fin kväll så ses vi imorgon!
/Daniel

Publicerad den Lämna en kommentar

Att göra på webbplatser

Hej,

Tack för en bra insats igår trots diverse strul. Problemet med åtkomst av webbplatser är rapporterat och kommer förhoppningsvis att vara åtgärdat till på torsdag.

Jag var igår kväll inne och tittade på era sidor och konstaterade att ni kommit lite olika långt.
I stora drag vill jag att ni ska ha gjort följande till på torsdag för att vara i fas:

 • WordPress skall vara installerat
 • Du ska ha gått igenom installationsguiden
 • Valfritt att använda sig av tillägget Classic Editor, men jag rekommenderar det. Du lägger till det genom att gå till Tillägg => Lägg till nytt tillägg => sök upp Classic Editor => Installera => Aktivera
 • Byt tema till Storefront då detta är ett tema anpassat för e-handel. Detta gör du genom att gå till Utseende => Teman => Lägg till nytt tema => Sök på Storefront => Installera => Aktivera
 • Skapa en startsida genom att gå på Sidor => Lägg till ny sida => (Lägg till lite content) => Publicera
 • Gör din nya sida till startsida på webbplatsen genom att gå till Utseende => Anpassa => Inställningar för startsida => En statisk startsida (välj din nya startsida)
 • Skapa några statiska undersidor som beskriver ”Om oss”,
  ”Kontakt”, plus de leveransvillkor och köpvillkor som gäller. Även frakt och
  returer bör beröras i samband med detta. I mån av tid, skapa så mycket innehåll som möjligt på webbplatsen som inte har med själva e-handeln att göra.
 • Fundera över menyn på webbplatsen, hur ser den ut efter att du skapat ett antal undersidor? Ligger menypunkterna som du vill, eller är det kanske någon sida som saknas? Testa att göra justeringar i menyn på Utseende => Menyer.

Rent allmänt: Har du blivit utloggad från din webbplats så loggar du in på http://nnnn.webmastern.nu/wp-admin (där nnnn står för ditt subdomännamn).

Lycka till!
/Daniel

Missa inte att handla bland våra blusar!